BREAKING NEWS
latest

728x90

ad

468x60

วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562

ทะเลสาบหนองหาน หรือ หนองหานหลวง ทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่

ทะเลสาบหนองหาน หรือ หนองหานหลวงเป็นทะเลสาบน้ำจืดขนาดใหญ่ที่สุดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นรองจากบึงบอระเพ็ด  ตั้งอยู่บริเวณอำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว จังหวัดสกลนคร มีเนื้อที่กว่า 77,000 ไร่ ความลึกเฉลี่ยประมาณ 2.0-10.0 เมตร เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืด นกน้ำ พื้นที่ชุ่มน้ำที่สำคัญของประเทศไทย สันนิษฐานว่า หนองหาน เกิดจากการยุบตัวของแผ่นเปลือกโลกอันเนื่องมาจากการถูกชะล้างของชั้นหินเกลือใต้ดินจนเกิดโพรงขนาดใหญ่ และเกิด การพังทลายยุบตัวลงเป็นหนองน้ำในเวลาต่อมา ตามคติความเชื่อของชาวสกลนคร หนองหาน เป็นผลจากการกระทำของพญานาค  สืบเนื่องมาจากการกระทำอันผิดทำนองคลองธรรมของชาย-หญิง ในตำนานผาแดง นางไอ่ ทะเลสาบหนองหาน ประกอบด้วย เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 30 เกาะ เกาะที่ขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ โดยมีพุทธสถานโบราณ ภายในเกาะ สำหรับผู้ที่ต้องการ เที่ยวเยียมชม รวมทั้งทัศนียภาพ น้ำใส สาหร่ายสีทอง นกน้ำ ปลา นานาพันธุ์ และวิถีชีวิตของชาวประมงหนองหาน มีศาลาชมวิวและ สะพานปูทอดยาวสำหรับชมทัศนียภาพรอบหนองหาน ใน โดยเฉพาะในยามเย็นที่นี่ถือได้ว่าเป็นจุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีก แห่งหนึ่ง
ทะเลสาบหนองหาน ประกอบ เกาะน้อยใหญ่ มากกว่า 30 เกาะ เกาะที่ขนาดใหญ่ที่สุดคือ เกาะดอนสวรรค์ โดยมีพุทธสถานโบราณ ภายในเกาะ สำหรับผู้ที่ต้องการเที่ยวเยียมชม รวมทั้งทัศนียภาพ น้ำใส สาหร่ายสีทอง นกน้ำ ปลา นานาพันธุ์ และวิถีชีวิตของชาว ประมงหนองหาน  มีศาลาชมวิวและสะพานปูทอดยาวสำหรับชมทัศนียภาพรอบหนองหาน โดยเฉพาะในยามเย็นที่นี่ถือได้ว่าเป็น จุดชมพระอาทิตย์ตกที่สวยงามอีกแห่งหนึ่ง


การติดต่อ แผนที่และการเดินทาง

การเดินทาง

ทะเลสาบหนองหาน  อยู่ห่างจากตัวเมืองสกลนครประมาณ 20 กิโลเมตร การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 22สกลนคร-นครพนม ทะเลสาบหนองหาน ตั้งอยู่ตรงข้ามกับอุทยานบัวเฉลิมที่มา : www.paiduaykan.com/province/Northeast/sakonnakhon/nonghan.html
« PREV
NEXT »

ไม่มีความคิดเห็น